Ngân hàng đề thi

51 câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng (có đáp án)

1. Việc thay đổi thời gian khấu hao khi thẩm định tài chính của dự án sẽ làm: a. Dòng tiền của dự án tăng b. Dòng tiền của dự án giảm c. Dòng tiền của dự án không thay đổi d. Dòng tiền của dự án giảm nếu lãi 2. Dòng tiền của dự án đứng trên danh nghĩa đầu tư (hay quan điểm của ngân hàng) được định nghĩa: a. Khấu hao và lợi nhuận b. Khấu hao và lợi nhuận sau thuế c. Tổng [...]

Một số câu hỏi phỏng vấn nghiệp vụ giao dịch viên vào Ngân hàng

Mời các bạn tham khảo Một số câu hỏi phỏng vấn vào Ngân hàng về Nghiệp vụ Giao dịch viên. Tài liệu này được tổng hợp từ các câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng MB, Agribank, VietinBank, SHB, BIDV, DongA Bank, OceanBank, ABBANK, VPBank, SeABank, Souther Bank, HSBC, JP Morgan Chase,… trong nhiều kỳ thi tuyển dụng từ trước tới nay. 1. Giao dịch viên cần có những kỹ năng gì? Kỹ năng nào là quan trọng nhất? 2. Bằng cách nào bạn sẽ lôi kéo [...]

320 Câu – trắc nghiệm NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

320 Câu – TRẮC NGHIỆM nghiệp vụ ngân hàng   Câu 1: Thế nào là nguồn vốn của NHTM? A: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay, kinh doanh B: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để đầu tư, kinh doanh chứng khoán. C: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay và đầu tư           D: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay, [...]

200 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Staff movements (n): luân chuyển nhân sự, nhân viên Retire (v): nghỉ hưu Dismiss (v): sa thải, đuổi việc Division (n): phòng ban finance (v): tài trợ appointment (n): sự bổ nhiệm Multinational (a): đa quốc gia Investor (n): nhà đầu tư stake (n): tiền đầu tư, cổ phần inherit (v): thừa kế accountant(n): nhân viên kế toán Lend(v): cho vay Borrow (v): cho mượn Rent (v): thuê acquire (v): mua, thôn tỉnh Distribution (n): phân phối, phân phát Co-ordinate (v): phối hợp, sắp xếp Purchase (v): [...]

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển vào Ngân hàng SHB năm 2013

1. Quyền sử dụng đất có thời hạn được trích khấu hao tối đa bao nhiêu năm. a. 5 năm b. 10 năm c. 20 năm d. ko trích khấu hao 2. TSCĐ hữu hình phục vụ cho mục đích kinh doanh có mấy loại? a. 4 b. 5 c. 6 d.7 3. Tỷ lệ % BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải đóng góp theo lương là trường hợp nào sau đây? a. 5%,3%, 1% b. 6%,1,5% , 1% c. 3%,1%,1% d. Ko có đáp án đúng –> d (5%, 1%, 0%) trong [...]

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596