Một ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam được tăng vốn lên gấp 3 lần


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596