Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Nam A Bank ở mức B2, triển vọng ổn định


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596