Mỗi tuần một đợt phát hành, MBBank huy động gần 290 tỷ đồng từ kênh trái phiếu


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596