Mới hết quý 1, các ngân hàng đã đua nhau báo lãi đậm


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596