Lộ diện ”ông lớn” bắt đáy hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu CTG trong quý III, nắm giữ lượng lớn POW, MBB, VNR và hàng chục nghìn tỷ tiền gửi ngân hàng


Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059