Kinh nghiệm ứng tuyển

dự trữ ngoại hối là gì

Dự trữ ngoại hối nhà nước, thường gọi tắt là dự trữ ngoại hối hoặc dự trữ ngoại tệ là lượng ngoại tệ mà ngân hàng trung ương hoặc cơ quan hữu trách tiền tệ của một quốc gia hay lãnh thổ nắm giữ. Đây là một loại tài sản của Nhà nước được cất giữ dưới dạng ngoại tệ (thường là các ngoại tệ mạnh như: Dollar Mỹ, Euro, Yên Nhật, v.v…) nhằm mục đích thanh toán quốc [...]

Đề thi Giao Dịch Viên ngân hàng BIDV 2017

Đề thi Giao Dịch Viên ngân hàng BIDV 2017 Câu 1: While verbalization is the most common form of language in existence, humans make use of many others systems and techniques to express their thoughts and feelings A the most common form B existence C others systems D to express Câu 2: It is the role of the National Bureau of Standards to establish accurate measurements for science, industrial, and commerce A It is B establish C measurements D industrial Câu 3: Doanh thu, chi phí lãi của Ngân hàng được hạch toán [...]

Đề thi Giao Dịch Viên ngân hàng Vietinbank – 2017

Đề thi Giao Dịch Viên ngân hàng Vietinbank – 2017 Câu 1: Yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất khi giao tiếp qua điện thoại: A Ngôn từ B Giọng nói C Chất lượng âm thanh máy điện thoại Câu 2: Các tài khoản nào sau đây được cấp phát hành SÉC? A Tiền gửi thanh toán B Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn C Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn D Cả A và B Câu 3: Thu từ dịch vụ nào của ngân hàng thì chịu VAT: A [...]

38 câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên

Bài viết này gồm 2 phần: • Phần I là danh sách các câu hỏi phỏng vấn thường gặp cho Giao dịch viên và; • Phần II là các mẹo phỏng vấn xin việc. Nếu như bạn cần thêm thông tin để tìm việc làm cho chức danh Giao dịch viên, bạn có thể ghi ý kiến của bạn ở cuối bài viết này. I. Câu hỏi phỏng vấn cho chức danh Giao dịch viên: Dưới đây là danh sách các câu hỏi phỏng [...]

60 câu hỏi tiếng anh phỏng vấn ngân hàng

1. Tell me about yourself? 2. Why did you leave your last job? 3. What is your greatest weakness? 4. Of all the banks in the area, what made you select our bank to apply to? 5. How did you find this bank teller job? 6. Tell me about your cash-handling experience? 7. Why do you want this bank teller job? 8. What significant trends do you see in the future for our industry? 9. Who are our major competitors and what differences do you notice in [...]

Tăng trưởng tín dụng là gì?

Tại cuộc họp thường kỳ của chính phủ ngày 12/8/2017, Thủ tướng đã đề nghị thống đốc ngân hàng nhà nước có lộ trình đảm bảo tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 21-22%. Vậy tăng trưởng tín dụng là gì và nó có liên quan gì tới cuộc sống của chúng ta? “Tín dụng” là khoản tiền mà bên A cho bên B vay. Ở đây bên A là các ngân hàng thương mại, còn bên B là cá [...]

thanh khoản tài chính là gì

Tính thanh khoản, một khái niệm trong tài chính, chỉ mức độ mà một tài sản bất kì có thể được mua hoặc bán trên thị trường mà không làm ảnh hưởng nhiều đến giá thị trường của tài sản đó

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596