Khai giảng chương trình kỹ năng phỏng vấn trong kiểm tra, giám sát dành cho cán bộ ngân hàng Vietinbank


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596