Hơn 700 sinh viên tham gia Chương trình Hội thảo đối thoại cùng nhà tuyển dụng


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596