Hơn 32.000 tỷ đồng vốn điều lệ được bơm thêm, hệ thống ngân hàng sẽ chứng kiến những “sao đổi ngôi”


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596