HDBank dự kiến phát hành hơn 216 triệu cổ phiếu thưởng và cổ phiếu ESOP


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596