Giao dịch viên ngân hàng: Không chỉ là hình ảnh đẹp mà còn phải biết kiểm soát rủi ro tốt


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596