Giá vàng vượt qua 42 triệu đồng/lượng


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596