Giá vàng giữ đà tăng, USD tự do lên 23.300 đồng


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596