Đăng ký nhận tư vấn

VIỆN BTCI cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

[academia_heading title=”ƯU THẾ VƯỢT TRỘI CỦA CHƯƠNG TRÌNH FUTURE BANKERS” show_icon=”” src=”“http://btc.edu.vn/wp-content/uploads/2016/01/VAB.png“” alt=”” el_class=”mg-bottom-20″]

ƯU TIÊN TUYỂN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

Sở hữu chứng chỉ Future Banker, ưu tiên vào thẳng vòng phỏng vấn tại các ngân hàng đối tác của BTCI

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHUẨN QUỐC TẾ

Chương trình học kiến thức chuẩn mực quốc tế nhưng được ứng dụng một cách linh hoạt ở Việt Nam

ĐÀO TẠO KINH NGHIỆM THỰC TẾ

Học viên được trực tiếp làm việc, tích lũy kinh nghiệm thực tế qua 6 tuần thực tập tại chi nhánh/ PGD ngân hàng

ĐƯỢC HƯỚNG DẪN BỞI QUẢN LÝ NGÂN HÀNG

Đội ngũ giảng viên là các Giám đốc chi nhánh, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Dịch vụ, Trưởng phòng Khách hàng

[academia_heading title=”Ý kiến nhà tuyển dụng” sub_title=”Nhà tuyển dụng luôn đánh gia cao chất lượng của học viện khóa Future Bankers” show_icon=”” src=”“http://btc.edu.vn/wp-content/uploads/2016/01/VAB.png“” alt=”” el_class=”mg-bottom-20″][academia_postkhachhang item_amount=”12″ column=”2″ is_slider=”yes” nav=”yes” autoplaytimeout=”5000″ category=”y-kien-nha-tuyen-dung”]

[academia_video image=”381″ link=”https://www.youtube.com/watch?v=sU4GLGeSazs” text=”VIDEO GIỚI THIỆU FUTURE BANKERS” height=”260″]

[academia_heading title=”Cảm nhận của học viên” sub_title=”Viện BTCI là nơi giúp học viên hiểu và có định hướng trong lộ trình ngân hàng” show_icon=”” src=”“http://btc.edu.vn/wp-content/uploads/2016/01/VAB.png“” alt=”” el_class=”mg-bottom-20″][academia_postkhachhang item_amount=”12″ column=”2″ is_slider=”yes” nav=”yes” autoplaytimeout=”5000″ category=”cam-nhan-hoc-vien”]

[academia_heading title=”Hình ảnh hoạt động” sub_title=”Hình ảnh hoạt động thực tế của học viên Future Bankers khi học tập tại Viện BTCI” show_icon=”” src=”“http://btc.edu.vn/wp-content/uploads/2016/01/VAB.png“” alt=”” el_class=”mg-bottom-20″]

[academia_heading title=”Các ngân hàng hợp tác huấn luyện và công nhận chứng chỉ Future Bankers” show_icon=”” el_class=”mg-bottom-20″][academia_partner_carousel images=”1223,1222,1221,1220,1219,1218,1211,1212,1214,1215,1216,1217,1210,1209,1208,1207,1206,1205,1204,947,940,941,942,943,944,938,945,946,939″ center=”yes” nav=”yes” autoplaytimeout=”5000″ items=”50″ itemsdesktop=”8″ el_class=”nganhang”]

[academia_heading title=”Các trường đại học hợp tác cùng Future Bankers” show_icon=”” el_class=”mg-bottom-20″][academia_partner_carousel images=”1673,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685″ center=”yes” nav=”yes” autoplaytimeout=”5000″ items=”50″ itemsdesktop=”10″ itemsdesktopsmall=”6″ el_class=”nganhang”]

NGÂN HÀNG CỔ ĐÔNG
Viện BTCI được thành lập bởi 10 ngân hàng

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059