Điều gì đang diễn ra với tỷ giá?


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596