CV Dịch vụ khách hàng – VPBank


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 6291 7543