Có sức ép về tỷ giá nhưng VND sẽ không giảm giá quá sâu


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596