Chuyên gia nói gì khi tỉ giá trung tâm chọc đỉnh, USD ngân hàng im lìm?


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596