Chương trình liên kết Kesdee

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Viện BTCI hoặc đăng ký thông tin online.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hà Nội: Ms Thu Huyền: 094 700 4468 – Email: thuhuyennguyen@btc.edu.vn
Hồ Chí Minh: Ms Hồ Điệp: 0914 278 186 – Email: hodieppham@btc.edu.vn

THÔNG TIN VỀ KESDEE

Hà Nội: 0888 711 059
TP Hồ Chí Minh: 0888 711 059