Chương trình Học tập và Trao đổi Kinh nghiệm cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, vi mô và hộ gia đình tại Seoul, Hàn Quốc


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596