Chính phủ yêu cầu ngành ngân hàng phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596