Chân dung bà Nguyễn Thị Hồng – người được giới thiệu làm nữ Thống đốc NHNN đầu tiên của Việt Nam


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596