Cảm nhận học viên

Trần Huy Hoàng – FB14

Chương Trình BTC là một chương trình giảng dạy gần gũi, thực tế. Future Bankers đã giúp tôi hiểu rõ hơn về ngân hàng, đặc biệt là cơ cấu tổ chức,yêu cầu nhân sự cũng như các nghiệp vụ cần có của 1 chuyên viên ngân hàng

Nguyễn Thị Thắm

“Thật ra thì cảm ơn BTCI rất nhiều vì e thấy có duyên với Viện, ngày trước mới ra trường cũng mong muốn được làm teller lắm,cũng có thi test mà rớt vì chưa có kiến thức ngân hàng nhiều,mới ra trường còn ngơ ngác không có nhiều sự tự tin vì kiến thức ngân hàng mình hạn hẹp. Vô tình một đợt biết tới BTCI, cảm nhận đây là một môi trường rất tốt để kết nối mình [...]

Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596