BIDV hoàn tất bán 603 triệu cổ phiếu cho KEB Hana Bank, giá 33.640 đồng/cp


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596