BIDV có thêm gần 3.000 tỷ đồng bổ sung vốn cấp 2


Hà Nội: 024 3636 1166
TP Hồ Chí Minh: 028 3991 0596